Sverige

Katalog av personer godkända av Dr. Ben Furman som kan erbjuda rådgivning och hjälp för förälder, lärare och andra professionella i att använda Jag kan metoden.

bam

 

Viveka Grut Lillieros
e-mail: viveka@peakstate.se
webpage: www.peakstate.se

Anita Blom af Ekenstam, Lidingö
anita.blomafekenstam@telia.com

Eva-Lena Edholm, Gävle
info@evalenaedholm.se
www.evalenaedholm.se

Kjeld Pedersen, Göteborg
kjeld.pedersen@live.se

Nadja Pedersen, Västra Frölunda
nadja.pedersen@live.se

Marcus Hellström, Jönköping

Sirpa Pedersen Holappa
sirpa.pedersen.holappa@angered.goteborg.se

Liljanskolan
Nybodaringen 37-39
117 62 Stockholm
tel + 46 8 18 93 45
fax + 46 8 18 34 39
www.liljanskolan.se

Camilla Schöldberg
Stina Vildir
Lennart Mattson
Cecilia Jonsson
Robert Abraha