Je excuseren bij iemand
die je kwetste.

Vertaling: Kirsten Devos

Begin bij je naam te schrijven in onderstaand vakje.

en de naam van de persoon waar je jouw excuses wil aan aanbieden.

Is deze persoon een hij of een zij?