Muksuopin 15 ohjenuoraa

1. Jos lapsella on ongelmia, muunna ne taidoiksi, jotka hän voi oppia. Muista että taito ei Muksuopissa tarkoita sitä, että osaa olla toimimatta niin kuin ei pitäisi vaan sitä, että osaa sen sijaan toimia niin kuin pitää.

2. Sovi lapsen kanssa minkä taidon hän opettelee. Anna mielellään lapsen osallistua keskusteluun siitä, mitä taitoa hänen olisi hyvä opetella. Lapset tietävät usein itsekin melko hyvin, missä taidossa heillä on parantamisen varaa.

3. Anna lapsen keksiä taidolleen jokin hauska nimi. Jos se on tarpeen, auta lasta tai pyydä hänen tovereitaan auttamaan häntä sopivan nimen keksimisessä.

4. Pyydä lasta valitsemaan itselleen voimaeläin tai muu voimaolento, joka auttaa häntä taidon oppimisessa. Anna lapsen myös kertoa miten hänen voimaeläimensä auttaa häntä. Pyydä lasta piirtämään tai auta häntä etsimään voimaeläimensä kuva, jonka hän voi saada käyttöönsä.

5. Selitä ja pyydä muitakin ihmisiä selittämään lapselle, mitä kaikkea hyötyä hänelle ja myös muille ihmisille olisi siitä, että hän hallitsisi kyseisen taidon. Kun lapsi on kuuluut muiden ihmisten näkemykset taitonsa hyödyistä, anna hänen vielä itse kertoa, mitä hyötyä hänelle tulee olemaan taidon osaamisesta.

6. Auta lasta hankkimaan itselleen useita kannustajia: aikuisia ja lapsia. Koulussa lapset kannattaa jakaa noin neljän oppilaan ryhmiin, joissa ryhmäläiset kannustavat ja auttavat toisiaan oppimaan taitonsa. Kannustajat voivat ilmoittaa suostumuksensa kirjoittamalla nimensä lapsen julisteeseen. Varsinainen kannustaminen tapahtuu siten, että kannustajat tarkkailevat lapsen edistymistä, osoittavat ihailua lapsen edistyessä ja kirjoittavat merkintöjä havaitusta osaamisesta lapsen taitokirjaan.

7. Kerro ja pyydä muitakin lapsen kannustajia kertomaan miksi he uskovat, että lapsi oppii taidon. Kun lapsi on kuullut muilta, miksi he uskovat että hän oppii voit kysyä häneltä itseltäänkin, miksi hän uskoo oppivansa taidon.

8. Suunnittele lapsen kanssa etukäteen miten taidon oppimista juhlistetaan. Kun lapset opettelevat taitoja koulussa tai päiväkodissa, heille voidaan järjestää yhteinen tilaisuus, johon kutsutaan lasten vanhemmat ja jossa juhlistetaan kaikkien lasten oppimista ja edistymistä samalla kertaa.

9. Anna lapsen keksiä jokin leikki tai muu tapa, millä hän voi esittää taitonsa käytännössä. Keskustele lapsen kanssa siitä, kuinka taidon osaava lapsi toimisi ja anna hänen näyttää mitä se käytännössä tarkoittaa. Samalla syntyy jo ajatus siitä, kuinka lapsi voi käytännössä ryhtyä harjoittelemaan taitoaan.

10. Auta lasta julkistamaan taitonsa. Voit pyytää lasta kertomaan muille, mitä taitoa hän opettelee, mutta paras tapa julkistaa taito on antaa lapsen laittaa seinälle juliste, josta ilmenee hänen nimensä, hänen kannustajansa ja mitä taitoa hän sillä hetkellä harjoittelee. Julisteessa voi lisäksi olla hänen voimaeläimensä kuva ja luettelo taidon keskeisimmistä hyödyistä. Julisteen lisäksi lapsella on hyvä olla myös vihko tai taitokirja, jonka hän voi näyttää kannustajilleen ja johon hänen kannustajansa voivat tehdä merkintöjä hänen edistymisestään ja osaamisestaan.

11. Anna lapsen harjoitella taitoaan siten, että hän saa näyttää muille miten hyvin hän osaa taitonsa samalla kun muut ihailevat hänen osaamistaan. Tätä tarkoitusta varten voit kehittää lapsen kanssa jonkin leikin tai harjoituksen, jonka avulla hän voi esittää osaamistaan. Toinen vaihtoehto on, että sovit lapsen kanssa, että hänen kannustajansa tarkkailevat häntä ja tekevät hänen taitokirjaansa merkintöjä aina kun he huomaavat, että hän osaa.

12. Taitojen oppiminen ei ole helppoa. Keskustele sen vuoksi lapsen kanssa siitä, mitä tehdään jos sattuu käymään niin, että hän joskus 'unohtaa' taitonsa ja toimii juuri sillä tavalla, jolla hänen ei pitäisi toimia. Paras tapa varautua näihin tilanteisiin on antaa lapsen kertoa, miten hän toivoo muiden muistuttavan häntä noissa tilanteissa.

13. Lapsen oppimista juhlistettaessa hänelle annetaan myös julkinen tunnustus opitusta taidosta tai edistymisestä. Samassa yhteydessä lapselta kysytään miten muut ovat auttaneet häntä oppimaan ja hänen tehtävänsä on kertoa, miten itse kukin on häntä taidon oppimisessa kannustanut, tukenut tai auttanut. Auta lasta myös keksimään miten hän voi välittää kiitoksensa niille, jotka eivät ole tilaisuudessa läsnä.

14. Rohkaise lasta opettamaan oppimansa taito toisillekin lapsille ja jos se ei ole mahdollista, tarjoa lapselle mahdollsuus opettaa oppimansa taito jollekulle aikuiselle.

15. Mieti lapsen kanssa minkä taidon hän voisi opetella seuraavaksi.

Paluu valikkosivulle