Lapset ja nuoret lupaavat usein hanakasti, etteivät tee vastaavaa uudestaan. Lupaus on kuitenkin hatara, ellei sen yhteydessä sovita, mitä lupauksen rikkomisesta seuraa.

Pyydä oppilasta lupaamaan, että hän ei tee vastaavaa vääryyttä toista kertaa ja tee hänen kanssaan sopimus siitä, mitä seuraa lupauksen rikkomisesta.


Opettaja: Lupaatko olla tekemättä vastaavaa?
Oppilas: Lupaan.
Opettaja: Kättä päälle.
Oppilas: Kättä päälle.
Opettaja: Minä uskon sinua, mutta miten me saisimme muutkin uskomaan sinua?
Oppilas: Voin luvata muillekin.
Opettaja: Se ei ehkä toimi, sillä olet luvannut ennenkin ja et ole aina pitänyt lupaustasi.
Oppilas: Mutta tällä kertaa minä aion pitää lupaukseni.
Opettaja: Jos kerran olet noin varma, niin mehän voimme sopia jo etukäteen siitä, mitä seuraa, jos kaikesta huolimatta tulet tekemään tulevaisuudessa jotakin vastaavaa.
Oppilas: Sovitaan vaan. En minä kuitenkaan aio tehdä sellaista enää.

Kun oppilaat tekevät toistuvasti jotain kiellettyä, yritetään heitä usein saada lopettamaan uhkailemalla kielteisillä seuraamuksilla: ”Jos vielä kerrankin… niin joudut…”. Tällaiset uhkaukset lausutaan usein kiukustuneessa tunnetilassa ja niiden väärää käyttäytymistä hillitsevä vaikutus on tunnetusti heikko.

Uhkailua parempi vaihtoehto on neuvottelu, jossa sovitaan yhdessä siitä, mitä seuraa, jos oppilas toistamiseen tekee jotakin vastaavaa. Neuvottelussa sovitaan yksityiskohtaisesti myös siitä, miten tulevaisuudessa tullaan toimimaan vastaavanlaisessa tilanteessa.
Neuvottelun tuloksesta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, johon tulee oppilaan, opettajan ja myös todistajien allekirjoitukset. On tärkeätä, että sopimus on julkinen eli toisin sanoen kaikkien niiden, joita asia koskee, tulisi olla sopimuksesta tietoisia.

Yhtälailla tärkeää on, että sopimus ei ole vain pelkkä uhkaus, vaan selkeä yhteisymmärryksessä laadittu sopimus siitä, miten tullaan menettelemään, jos oppilas syystä tai toisesta, lupauksestaan huolimatta, toistaa tekemänsä vääryyden.

Esimerkki
Oppilas oli jäänyt kiinni varastaessaan kaupasta makeisia. Hän oli ottanut vastuun teostaan eli käynyt sopimassa näpistyksen kauppiaan kanssa ja korvannut rahallisesti kauppiaan menetyksen. Oppilas vakuutti, että kenenkään ei tarvinnut pelätä hänen varastavan uudestaan. Lupauksen vakuudeksi sovittiin yhdessä, että jos kaikesta huolimatta kävisi niin, että hän varastaisi uudestaan, koululla järjestettäisiin kokous, jossa mietittäisiin, mitä asialle pitäisi tehdä. Kokoukseen kutsuttaisiin kauppias, oppilaan molemmat vanhemmat, hänen isoveljensä, korttelipoliisi ja hänen itse nimeämänsä kaksi kaveria. Kutsukirjeen luonnos laadittiin valmiiksi ja asia sovittiin kirjallisella sopimuksella, johon oppilas kirjoitti puumerkkinsä.

Seuraava porras
Vaikka oppilas lupaa, ettei tee toista kertaa vastaavaa, muiden ihmisten luottamus häneen ei välttämättä palaudu automaattisesti entiselleen. Ollakseen uskottava ja vakuuttaakseen että tapahtunut on saanut aikaan muutoksen, oppilaan tulisi lisäksi osoittaa vastuullista suhtautumista asiaan osallistumalla tavalla tai toisella kyseisen kaltaisien vääryyksien ennaltaehkäisemiseen.


LÄHTÖSIVULLE