Kaavamainen rangaistus ei välttämättä auta kasvattamaan vastuuntuntoa.
Tilanteeseen räätälöity sovitus on usein parempi vaihtoehto.

Pyydä oppilasta tarjoutumaan sovittamaan tekonsa.
1. Anna ensin vääryyden kohteeksi joutuneen miettiä,
mikä olisi hänen mielestään sopiva sovitus.
2. Auta sitten osapuolia neuvottelemaan sopivasta sovituksesta.
3. Kutsu tarvittaessa muitakin ihmisiä osallistumaan neuvotteluun.


Opettaja: Mitä arvelet, riittääkö, että pyydät anteeksi?
Oppilas: Mitä muuta minä muka voisin tehdä?
Opettaja: Voisit tarjoutua hyvittämään tekosi.
Oppilas: Miten minä voisin sen hyvittää? Ei minulla ole rahaa!
Opettaja: Ei aina rahaa välttämättä tarvita. Voisit ehkä kysyä siltä, jota kohtaan teit väärin, miten muuten voisit hyvittää tekosi.
Vilpitönkään anteeksipyyntö ei välttämättä riitä vakuuttamaan, että vastaavanlainen teko ei toistu. Anteeksipyyntö ei aina myöskään riitä tuottamaan uhrille ja muille kärsimään joutuneille tunnetta, että oikeus on tapahtunut. Sen vuoksi anteeksipyyntö tulisi aina vahvistaa jonkinlaisella seuraamuksella tai sovituksella.

Seuraamus toimii parhaiten, jos se ei ole kaavamainen (Samasta rikkomuksesta aina sama rangaistus.), vaan tilanteeseen räätälöity ja yhdessä kaikkien asianosaisten kanssa neuvoteltu. Pohdittaessa sitä, mikä olisi tilanteeseen sopiva sovitus, tulisi asiaa ensisijaisesti kysyä kärsimään joutuneelta osapuolelta. Sopivan hyvityksen ja sovituksen löytämiseksi voidaan tarvittaessa neuvotella isommallakin joukolla. Esimerkiksi kun kärsimään joutunut ei keksi mitään sopivaa sovitusta tai vääryyden tehnyt ei hyväksy hänen ehdotustaan, voivat luokkatoverit osallistua ehdottamalla oikeudenmukaisia seuraamuksia.

Yleensä on hyvä pyrkiä löytämään jokin sellainen seuraamus, jossa vääryyden tehnyt jollakin tavalla korvaa tai hyvittää aiheuttamansa vahingon sille tai niille, jotka ovat joutuneet kärsimään hänen tekonsa vuoksi. Parhaimmillaan sovittaminen auttaa vääryyden kohteeksi joutunutta antamaan anteeksi tapahtuneen ja lähentää siten välejä näiden kahden osapuolen välillä.

Onnistunut vääryyden sovittaminen ei ainoastaan lähennä oppilasta ja hänen vuokseen kärsimään joutuneen välejä, vaan parantaa myös vääryyden tehneen oppilaan mainetta. Kun ihmiset saavat tietää, että hän on ottanut vastuun teostaan toteuttamalla yhteisesti sovitun sovituksen, hänen uskottavuutensa ja luotettavuutensa paranee.

VASTUUNTUNTOA KASVATTAVAN SEURAAMUKSEN TUNNUSMERKIT


Vääryyden kohteeksi joutunut osallistuu keskusteluun miettimällä seuraamusta, joka auttaisi hyvittämään aiheutetun vahingon tai kärsimyksen.


Sopivasta seuraamuksesta neuvotellaan myös vääryyden tehneen kanssa.


Seuraamus on mielellään kekseliäs ja tilanteeseen räätälöity.


Yhteisön muillekin jäsenille tarjotaan tarvittaessa mahdollisuus osallistua keskusteluun sopivasta seuraamuksesta.


Seuraamus parantaa vääryyden tehneen ja vääryyden kohteeksi joutuneen välejä.

Vääryyden tehnyt kokee itsekin seuraamuksen oikeudenmukaisena.


Seuraamuksen toteuttaminen palauttaa vääryyden tehneen maineen.

Esimerkki
Tyttö suuttui luokanvalvojalleen mielestään liian huonosta koenumerosta. Hän kutsui kiivastuneena luokanvalvojaansa huoraksi koulun käytävällä. Puhuessaan tapahtuneesta rehtorin kanssa tyttö oli pahoillaan siitä, mitä oli tehnyt ja ymmärsi hyvin, tehneensä väärin. Hän pahoitteli tekoaan ja sanoi olevansa valmis pyytämään opettajalta anteeksi ja myös hyvittämään tälle tekonsa, jos se vain olisi mahdollista. Opettaja ilmoitti, että hänelle riittäisi pelkkä anteeksipyyntö, mutta suostui kuitenkin rehtorin pyynnöstä miettimään sopivaa hyvitystä. Seuraavana päivänä opettaja ilmoitti haluavansa tytön leipovan hyvitykseksi kääretortun, josta hän voisi tarjota työtovereilleen paloja iltapäiväkahvin yhteydessä.

Seuraava porras
Vilpitön anteeksipyyntö, johon liittyy kärsimään joutuneen osapuolen ehdottama ja hänen kanssa päätetty sovitus, on merkittävä askel vastuun ottamisessa. Palauttaakseen muiden ihmisten luottamuksen itseensä oppilaan on kuitenkin lisäksi annettava myös uskottava lupaus siitä, että hän ei tule enää tekemään mitään vastaavaa.


ALKUSIVULLE