Lapsilla ja nuorilla on tapana vähätellä tekojensa vakavuutta, ellei heitä auteta näkemään tekojensa seurauksia.


Pyydä oppilasta miettimään, mitä seurauksia hänen tekemällään vääryydellä on hänen itsensä lisäksi muille ihmisille. Jos hän ei osaa vastata, älä vastaa hänen puolestaan, vaan pyydä häntä ottamaan asiasta selvää.

Oppilaan myönnettyä tekonsa, hänen tulee pyytää tekoaan anteeksi. Ennen sitä hänen täytyy kuitenkin osoittaa, ymmärtävänsä tekonsa seuraukset, sillä anteeksipyyntö on merkityksetön, jos asianomainen ei osoita katuvansa tekoaan ja ymmärtävänsä tehneensä väärin. Usein aikuiset yrittävät saada oppilaan ymmärtämään tekonsa osoittamalla hänelle, mitä vaaroja ja kielteisiä seuraamuksia hän on aikaansaanut käyttäytymisellään. Siitä on kuitenkin harvoin hyötyä, koska oppilas kokee yleensä vaarojen ja haittojen osoittamisen “saarnaamiseksi” ja sulkee sen vuoksi helposti korvansa. Parempi vaihtoehto on antaa oppilaan itse miettiä, mitä vaikutuksia hänen teollaan on muille ihmisille ja hänelle itselleen.

Jos oppilas ei osaa vastata edelliseen kysymykseen, opettajan ei tule vastata hänen puolestaan. (Esim: "Etkö sinä todellakaan ymmärrä, että se mitä sinä teit on hyvin vaarallista? Joku olisi voinut vaikka kuolla!”) Parempi tapa on antaa oppilaan ottaa itse asiasta selvää. Oppilas voi opettajan opastuksella keskustella asiasta esimerkiksi luokkatovereidensa, vanhempiensa tai vaikkapa kaikkien niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat joutuneet hänen tekonsa vuoksi kärsimään.

Oppilasta kannattaa pyytää kirjoittamaan kaikki vaarat sekä haitat paperille, sillä vain siten oppilas voi saada kokonaiskuvan tekonsa seurauksista. Paperille voidaan tarvittaessa myöhemmin lisätä uusia haittoja sitä mukaan, kun oppilas tiedostaa niitä. Haittoja koskevista muistiinpanoista voi olla hyötyä seuraavassa vaiheessa, jossa oppilas miettii sitä, miten hän pyytää tekoaan anteeksi.

Opettajan kysymyksiä
- Miten se mitä teit vaikuttaa Heidiin?
- Miten se mitä teit vaikuttaa sinun ja Heidin suhteeseen?
- Miten se mitä teit vaikuttaa sinun ja vanhempiesi suhteeseen?
- Miten se mitä teit vaikuttaa sinun ja luokkatovereiden suhteeseen?
- Miten se mitä teit vaikuttaa luokan yhteishenkeen?
- Miten se mitä teit vaikuttaa maineeseesi?

Esimerkki
Tyttö pilkkasi luokkakaveriaan haukkumalla häntä rumaksi muiden kuullen. Opettaja löysi pilkan kohteeksi joutuneen tytön itkemästä koulun käytävältä. Seuraavalla tunnilla asiaa puitiin tyttöporukassa opettajan johdolla. Opettaja otti tilanteeseen selkeän moraalisen kannan. “Te tytöt tiedätte, että minä en hyväksy pilkkaamista. Se on epäreilua,” hän sanoi. Sen jälkeen opettaja pyysi kaveriaan pilkannutta tyttöä vastaamaan kysymykseen, miksi pilkkaaminen on väärin. Muut tytöt saivat auttaa häntä vastaamaan. Vähitellen taululle saatiin useita syitä, joiden vuoksi ketään ei pitäisi pilkata. Siinä oli mm. seuraavia perusteluja: (1) se tuntuu pilkatusta pahalta, (2) se saattaa huonontaa pilkan kohteeksi joutuneen itsetuntoa, (3) se voi aiheuttaa koston kierteen, (4) se jakaa tyttöjä eri leireihin, (5) se pilaa luokan ilmapiirin ja (6) se saa muut tytöt pelkäämään sitä oppilasta, joka pilkkaa muita.

Seuraava askel
Oppilaan myönnettyä tekemänsä vääryyden ja osoitettua ymmärtävänsä tekonsa vaikutukset, hän on valmis pyytämään anteeksi.


LÄHTÖSIVULLE