Auta lapsia keksimään keinoja vapautua mielikuvituksessa syntyvistä huolista.

© Ben Furman. Ideoitu yhteistyössä Maarit Pietiläisen kanssa.