In English   En Español


ANSVARSTRAPPAN

En metod som utvecklar barnens och de ungas ansvarskänsla när man ingriper i de orätta handlingar som de begår i skolorna


Kolla programmet som hjälper skriva förlåt-mig-brev!


1. INLEDNING
Läs först den korta inledningen så får du bakgrundsfakta om ansvarstrappan.

2. ANSVARSTRAPPAN
Bekanta dig med ansvarstrappan genom att klicka på bilderna för de olika trappstegen. Börja med "erkännande" och gå vidare mot "ansvarskänsla".

3. EXEMPEL
I exempelberättelsen som skildrar ansvarstrappan har respektive trappsteg för åskådlighetens skull antecknats i den högra marginalen.

 

Dessa webbsidor är skrivna och planerade av Ben Furman i samarbete med Tapani Ahola och Harri Hirvihuhta. Sidorna ingår i Utbildningsstyrelsens projekt Sund självkänsla.

Illustrationerna har gjorts av Kai Kujasalo. Vi påminner om att det enligt lagen om upphovsrätt är förbjudet att utan tillstånd kopiera dessa bilder och texter och att använda dem i andra sammanhang än att berätta om just Ansvarstrappan.

Utbildningsstryrelsen har gett ut en bok om ansvarstrappan på svenska. Den heter Ansvarstrappan - Hur kan barn och unga vägledas till att ta ansvar för sina gärningar och är skriven av Tapani Ahola och Harri Hirvihuhta.

Detta produkten kan beställas från Utbildningstyrelsens internetbokhandel.

Rättigheterna till Kai Kujasalos grafik tillhör Korttidsterapi-institutet. Det är förbjudet att kopiera bilder och andvända dem i andra sammanhang utan tillåtelse från Korttidsterapi-institutet, men det är därermot tilllåtet att printa ut sidorna för att sprida dem eller bara för att läsa dem i lugn och ro.

Sidorna finns översatta till engelska och tyska i fall det finns behov att visa dem i något internationellt sammanhang.

© Lyhytterapiainstituutti Oy - Korttidsterapi-institutet Ab

Du kommer åt den här sidan från Utbildningsstyrelsens sida:
www.edu.fi/projektit/terveitsetunto/svenska/ eller också från Korttidsterapi-institutets sida www.kidsskills.org där du hittar information bland annat om Jag Kan, en trävlig och helt lösningsfokuserad metod att hjälpa barn med problem och andra svårigheter.