En ursäkt blir lätt utan verkningar om man inte diskuterar med eleven och med alla berörda parter om hur ursäkten bör framföras.


Hjälp eleverna att fundera över vem de bör be om ursäkt och var, när och hur ursäkten bör framföras.


Läraren: Jag tycker att du är skyldig honom en ursäkt.
Eleven: Visst kan jag be om ursäkt om jag måste.
Läraren: Det är nog viktigt om du vill komma överens med honom om det här.
Eleven: Nåja, jag ber om ursäkt om det hjälper.
Läraren: Bra, men hur har du tänkt göra det?

Elever är ofta överraskande villiga att be om ursäkt för sina orätta gärningar. För dem betyder nämligen en ursäkt ofta bara ett sätt att komma ur en knipa. Detta beror antagligen på att det ofta har gjorts oskäligt lätt för eleverna att be om ursäkt.

Det finns olika grader av ursäkter. Ett snabbt "sorry, sorry" på tu man hand är ju också en ursäkt, men den gör inte på långt när samma intryck som en ursäkt som uppriktigt framförs när flera människor är närvarande: "Det var orätt, det som jag gjorde, och nu när alla är på plats vill jag be om ursäkt för det. Sorry."

En av de viktigaste sociala färdigheterna är att kunna be om ursäkt. Många elever äger inte denna färdighet och därför erbjuder förseelserna dem ett utmärkt tillfälle att öva upp denna förmåga.

Ofta är en skriftlig ursäkt en bra lösning. Medan eleverna skriver sina brev för att be om ursäkt blir de tvungna att fundera över hur de skall framföra ursäkten. I väl formulerade brev med begäran om förlåtelse bör brevskrivarna ta upp åtminstone följande omständigheter:

  • Utan omsvep berätta vad som har hänt
  • Visa att de förstår de olägenheter, det lidande eller obehag som de har förorsakat genom sina gärningar
  • Be om ursäkt för det som de har gjort

Exempel
En pojke hade knuffat till en två år yngre pojke som klättrade på en klätterställning på skolgården, så att pojken föll ned och fick ett litet sår på läppen. När klassen under lärarens ledning diskuterade det som hade hänt erkände pojken vad han hade gjort och förstod också själv hur orätt det var av honom att knuffa en som var mindre. Han insåg också hur farligt det är att knuffa någon som klättrar på en klätterställning. Han var redo att "med detsamma" be om ursäkt för vad han hade gjort. Läraren uppmanade honom att först tänka ut något bra sätt att be om ursäkt och bad hela klassen fundera på hur ursäkten bör framföras. Slutligen kom man fram till att pojken skall skriva ett rejält brev till den yngre pojken och be honom om ursäkt, ett brev som mottagaren också kan visa sina föräldrar.

Nästa steg
Det faktum att eleverna ber om ursäkt för sina gärningar och visar sig förstå följderna av dem räcker dock inte för att övertyga de människor som vet vad som har hänt om att eleverna uppriktigt är ledsna över vad de har gjort. Eleverna bör för att verka övertygande i samband med ursäkten meddela att de är beredda att på något lämpligt sätt gottgöra det orätta de har gjort. Det talar vi om i nästa avsnitt.

 

TILLBAKA TILL FRAMSIDAN